BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Wersja dokumentu z dnia 2011-05-14 15:54:11


Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury

im. Janusza Korczaka

os. Kalinowe 18, Kraków

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego
Misja placówki: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

MDK wczoraj:


Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno - oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał on w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968. Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie - obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje - zwłaszcza te kulturalne.

„Korczak" był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalności MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

„Korczak" to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. W ciągu 57 lat działalności zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. 57 lat działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.


MDK dzisiaj:


Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma budynkami: na os. Kalinowym 18 oraz na os. Szkolnym 5, w których mieszczą się pracownie muzyczne i plastyczne, pracownia komputerowa i językowa.
W MDK znajduje się także sala widowiskowa, sala baletowa oraz Galeria „Mała". Ponadto w „Korczaku" swoje miejsce ma Pracownia Informacyjna im. dr Janusza Korczaka oraz Izba Regionalna, a także nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat „Korczak" organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

 

- Międzynarodowy Festiwal Gitarowy - „Gitara .....
- Międzynarodowe i Ogólnopolskie „Korczakowskie" Konkursy Plastyczne
- Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia
oraz Małopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „WIOSNA"
- Małopolskie Spotkania Kolędowe
- Małopolskie Warsztaty dla Zespołów Chóralnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Małopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności"
- Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej
- Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatów i Burs Szkolnych
- Nowohucka Wiosna Muzyczna

 

MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwanie edukacyjno - wychowawcze
i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań.

 

Wśród propozycji „Korczaka" znajdują się:

 

- zajęcia muzyczne: klub gitarowy, zespoły wokalne , wokalno - instrumentalne oraz chóralne,
- rytmika i zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych
- zajęcia taneczne: taniec ludowy, klasyczny, towarzyski i współczesny
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia świetlicowe: orgiami, papieroplastyka, formy recyklingu
- zajęcia sportowo - rekreacyjne: tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka korekcyjna i piłka nożna
- zajęcia teatralne teatrzyku „Miszmasz"
- zajęcia językowe: angielski, niemiecki
- zajęcia informatyczne i klub internetowy
- redakcja gazetki „Bez Osłonek"

 

MDK im. Janusza Korczaka organizuje także imprezy artystyczne i kulturalno - edukacyjne. Osiągnięcia zespołów artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami (m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry).
Istotnym elementem pracy placówki jest działalność Boiska Wielofunkcyjnego, które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Do dyspozycji uczestników pozostają: boisko piłkarskie i korty tenisowe. Działania sportowe realizowane na boisku przyczyniają się do wspierania programu miasta „Bezpieczny Kraków". Z boiska nieodpłatnie korzystają szkoły, placówki wychowawczo - opiekuńcze, organizacje pozarządowe oraz uczestnicy MDK. Powstała tu również liga piłki nożnej dla chłopców w wieku gimnazjalnym: Nowohucka Liga Piłkarska „LOTTO", dająca młodzieży z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego. Dzięki wsparciu finansowemu władz Miasta Krakowa obiekt został wyposażony w halę pneumatyczną, stając się tym samym obiektem użytku całorocznego.

Zapraszam serdecznie do „Korczaka" i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.

Dyrektor MDK im J.Korczaka
Monika Modrzejewska

 

 

 

 


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-18 20:35:21
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-04-18 20:33:28
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-05-16 20:55:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2016-10-22 18:20:08
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:31
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2011-05-14 15:55:14
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:54:11
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:51:15
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:50:00
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2008-09-10 10:13:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:12:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:11:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:10:09
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:09:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-11 13:06:06
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-11 13:04:15
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:30:16
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:29:04
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:30:35
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:29:31
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:28:53
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-06-27 15:07:33
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:05:55
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:03:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:02:21
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:01:48
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:59
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:30
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:16
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:46:14
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:44:36
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:42:10
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja