BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury

im. Janusza Korczaka

os. Kalinowe 18, Kraków

logo MDK im. J. Korczaka

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego
Misja placówki: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

MDK wczoraj:


Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno - oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał on w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968. Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie - obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje - zwłaszcza te kulturalne.

„Korczak" był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalności MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

„Korczak" to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. W ciągu 57 lat działalności zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. 57 lat działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.

 

MDK dzisiaj:


Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma budynkami: na os. Kalinowym 18 oraz na os. Szkolnym 5, w których mieszczą się pracownie muzyczne i plastyczne, pracownia komputerowa i językowa.
W MDK znajduje się także sala widowiskowa, sala baletowa oraz Galeria „Mała". Ponadto w „Korczaku" swoje miejsce ma Pracownia Informacyjna im. dr Janusza Korczaka oraz Izba Regionalna, a także nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat „Korczak" organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

- Dal Concerto Al Concerto – Krakowski Projekt Muzyczny

- Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia
- Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Chóralnych

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Zespołów Cheerleaders

- Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Orkiestr Dętych

- Małopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

- Małopolskie Spotkania Kolędowe
- Małopolskie Warsztaty Chóralne
- Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwanie edukacyjno – wychowawcze i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań.

Wśród propozycji „Korczaka" znajdują się:

- zajęcia muzyczne: klub gitarowy, zespoły wokalne , wokalno - instrumentalne

- rytmika i zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych

- zajęcia sportowo-taneczne cheerleaders
- zajęcia taneczne: taniec ludowy, klasyczny, współczesny
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, origami ,twórczy recykling
- zajęcia fotograficzne i filmowe
- zajęcia sportowo - rekreacyjne: tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka korekcyjna, piłka          nożna, akrobatyka z elementami aerobiku sportowego ,gimnastyka z elementami fitnessu
- zajęcia teatralne teatrzyku „Kropka"
- zajęcia przedmiotowe: j. angielski, j. niemiecki, szarady matematyczne
- zajęcia informatyczne - redakcja gazetki „Bez Osłonek"

MDK im. Janusza Korczaka organizuje także imprezy artystyczne i kulturalno - edukacyjne. Osiągnięcia zespołów artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami (m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Szwajcaria).
Istotnym elementem pracy placówki jest działalność Boiska Piłkarskiego, które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Działania sportowe realizowane na boisku przyczyniają się do wspierania programu miasta „Bezpieczny Kraków". Z boiska nieodpłatnie korzystają szkoły, placówki wychowawczo - opiekuńcze, organizacje pozarządowe oraz uczestnicy MDK. Powstała tu również liga piłki nożnej dla chłopców w wieku gimnazjalnym: Nowohucka Liga Piłkarska , dająca młodzieży z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego. Dzięki wsparciu finansowemu władz Miasta Krakowa obiekt został wyposażony w halę pneumatyczną, stając się tym samym obiektem użytku całorocznego.

 

Zapraszam serdecznie do „Korczaka" i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.

 

Dyrektor MDK im J. Korczaka

  Monika Modrzejewska

Informacje o patronie

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku