ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAW W ZAKRESIE

 

Obsługuje Referat Rejestracji Pojazdów os. Zgody 2 w Krakowie

  - Rejestracja pojazdu nowego (Procedura KM-1)

  - Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego na terenie RP (Procedura KM-2)

  - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu (Procedura KM-5)

  - Wymiana Dowodu Rejestracyjnego - brak miejsca na badanie tech. lub zmiana danych osobowych (należy wybrać wniosek elektroniczny "DOKONANIE ZMIAN W DOWODZIE REJESTRACYJNYM") Procedura KM-6

  - Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy (Procedura KM-14)

  - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie np. poj. ciężarowe, autobusy, specjalne (Procedura KM-15)

  - Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela (Procedura KM-9)

  - Zgłoszenie zbycia pojazdu - np. sprzedaż, darowizna (Procedura KM-17)

  - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu np. kasacji, wywozu za granicę, kradzieży (Procedura KM-7)

 

Obsługuje Referat Praw Jazdy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie

  - Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem:

  - Wymiana praw jazdy – zagraniczne na polskie lub polskiego na nowy wzór (Procedura KM-19)

  - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy UWAGA! do odbioru dokumentu proszę przynieść fotografię (Procedura KM-20)

  - Profil kandydata na kierowcę - PKK (Procedura KM-21)

  - Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe (Procedura KM-22)

  - Zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy (Procedura-24)

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA PWPW 

 

 

 

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.

 

Jak uzyskać Profil Zaufany służący do załatwiania spraw elektronicznie

 

Aby załatwić sprawę elektronicznie należy wcześniej potwierdzić Profil Zaufany ePUAP, który stanowi bezpłatne narzędzie potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej. Potwierdzony Profil Zaufany ePUAP tożsamy jest z własnoręcznym podpisem (więcej).

 

 

Wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany ePUAP na terenie Gminy Miejskiej Kraków