BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Główny Księgowy (ZDF)

 

Agata Filipczuk

 

Adres: ul. Józefińska 14, II piętro, pok. nr 214

tel.: 12 616-54-10

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

 

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości MOPS, w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz podawanie w tych księgach rzetelnych danych, obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, pobieranie dochodów należnych Gminie Miejskiej Kraków i odprowadzanie ich na wskazany rachunek bankowy, podpisywanie sprawozdań finansowych.
  2. Nadzór nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, których dysponentem jest MOPS.D
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązania pieniężnego na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Miasta.
  6. Nadzór nad stanowiskiem kasowym, prowadzącym obsługę kasową zadań realizowanych przez komórki organizacyjne MOPS w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.