Wykonując obowiązek nałożony ustawą Prawo Ochrony Środowiska (art. 110a), Prezydent Miasta Krakowa od 2007 r. prowadzi Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują. Rejestr taki, obejmujący tereny położone w granicach administracyjnych Miasta Krakowa jest publicznie dostępny na stronie https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129019/karta

 

Dla terenów:

 

• Wzgórze Św. Bronisławy,

• Kopiec Kościuszki,

• Park Żeromskiego,

 

wymienionych w ww. Rejestrze, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, prowadzone są obserwacje, zwane monitoringiem. Sprawozdania z przeprowadzonych w 2014 r. i 2017 r. prac monitoringowych: 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych na Wzgórzu Św. Bronisławy, w rejonie ul. Sawickiego (Kraków, październik 2014r.).

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych na Kopcu Kościuszki oraz w jego okolicy (Kraków, październik 2014r.).

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych w rejonie Parku Żeromskiego w Nowej Hucie (Kraków, październik 2014r.).

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych w roku 2017 w rejonie Parku Żeromskiego w Nowej Hucie (Kraków, wrzesień 2017r.).

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych w roku 2017 na Wzgórzu św. Bronisławy w rejonie ulicy Sawickiego (Kraków, wrzesień 2017r.).

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych w roku 2018 na Wzgórzu św. Bronisławy w rejonie ulicy Sawickiego (Kraków, listopad 2018r.)

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych w roku 2019 na Wzgórzu św. Bronisławy w rejonie ulicy Sawickiego (Kraków, listopad 2019r.)