INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII GMO

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2134), zamieszcza instrukcje postępowania na wypadek awarii tzn. niekontrolowanego przedostania się GMO do środowiska obowiązujące w jednostkach zajmujących się organizmami genetycznie zmodyfikowanymi na terenie Krakowa.

 

INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII GMO

 

 

 LP

 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  ZAKRES WYKORZYSTYWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH PLAN NA WYPADEK AWARII  PUBLICZNY REJESTR DOT. ZAMKNIĘTEGO UŻYCIA GMO PROWADZONY W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
 1

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk - Zakład Biochemii Mózgu31-343 Kraków ul. Smętna 12

Badanie funkcji układu noradrenergicznego i serotoninergicznego w mechanizmie działania terapii przeciwdepresyjnych - rola receptora transkrypcyjnego CREB PLAN 01-88/2014  
 2 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk - Zakład Biochemii Mózgu31-343 Kraków ul. Smętna 12 Badanie funkcji układu noradrenergicznego w mechanizmie działania terapii przeciwdepresyjnych - rola receptora glikokortykoidowego PLAN 01-87/2014  
 3 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk - Zakład Biochemii Mózgu31-343 Kraków ul. Smętna 12 Zastosowanie transferowanych linii komórkowych w badaniach interakcji receptorów glukokortykoidów i alfa1-adrenoreceptorów in vitro PLAN 01-85/2014  
4 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk - Zakład Biochemii Mózgu31-343 Kraków ul. Smętna 12 Badania roli podtypów receptora alfa1-adrenergicznego w mechanizmach depresji i modelowych terapiach przeciwdepresyjnych PLAN 01-22/2013 wniosek 01-22/2013
5 Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii
30-387 Kraków Ul. Gronostajowa 7
Wykorzystanie GMO w badaniach podstawowych oraz do produkcji białek rekombinowanych PLAN 01-36/2014 wniosek nr 01-36/2014

 

 

Pełna informacja dostępna jest w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2

Archiwum


Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona GMO

Rejestr zamkniętego użycia GMO