Dokument archiwalny

 Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

 

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2016 roku.

 

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r.

 

23 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 405/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1902/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w składzie:


1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:
1) Michał Drewnicki
2) Małgorzata Jantos
3) Adam Kalita
4) Stanisław Zięba


2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:
1) Witold Kramarz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
2) Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

3) Mateusz Płoskonka – Wydział Spraw Społecznych
4) Bogusława Presz – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego


3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1) Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła
2) Ewa Chromniak – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
3) Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
4) Paweł Mucha – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
5) Ewa Ryks – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
6) Przemysław Walocha – Fundacja Babel Images
7) Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
8) Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Fundacja MIASTOTWÓRCZE.

 

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zobacz także: kandydaci do KRDPP 2014-2016 - przedstawiciele organizacji pozarządowychZobacz!

Wyniki wyborów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.