Dokument archiwalny

Michał DREWNICKI

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

 Michał DREWNICKI
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymał 1684 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- Dialogu Obywatelskiego - Wiceprzewodniczący komisji

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Przewodniczący

- ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta KrakowaKomisja zakończyła działalność 

 

"Michał Drewnicki urodził się 13 marca 1990 roku w Krakowie, w Nowej Hucie. Od urodzenia mieszka w osiedlu Złotego Wieku. Maturę zdał w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno- chemicznym. Pisze pracę dyplomową na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

W styczniu 2011 roku z poparciem lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości wybrany został radnym dzielnicy XV Mistrzejowice, a miesiąc później powierzono mu funkcję przewodniczącego Komisji Praworządności oraz przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”.

W 2012 roku głosami czytelników Dziennika Polskiego został zwycięzcą plebiscytu na Najlepszego Radnego Nowej Huty otrzymując blisko dwa tysiące głosów.

Organizator i współtwórca wielu innowacyjnych przedsięwzięć na terenie dzielnicy m.in. pomysłodawca Żywych Lekcji Historii, również brał udział/współorganizował muzyczny przegląd młodzieżowych kapel „Przystanek Mistrzejowice”, zawody sportów ekstremalnych i „Bitwa o Mistrzejowice”, Majówki mistrzejowickie i „Zakończenie Lata”, program „Koneserzy” dla niepełnosprawnych, spotkania dla młodzieży z szkół podstawowych i gimnazjów, Mistrzejowicką Młodzieżową Radę Dzielnicy XV, Wigilie dla ubogich. Skutecznie dba o rozwój osiedlowej infrastruktury m.in. budowę i remont chodników czy miejsc parkingowych, ale także o infrastrukturę sportową i Forty Twierdzy Kraków.

W osiedlu Złotego Wieku mieszka od dzieciństwa, interesuje się fotografią i filmem amatorskim, polityką oraz historią, a w szczególności wszystkim co związane z Nową Hutą i Krakowem (laureat wielu konkursów związanych z dzielnicą i miastem).

W 2014 roku głosami mieszkańców Nowej Huty został wybrany na Radnego Miasta Krakowa."

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych