Dokument archiwalny

Andrzej Kulig - II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

  

 

fot. Andrzej Kulig

    

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 101

telefon: 12-61-61-580, 12 61-61-265, 12-61-61-987 (asystent)

fax: 12-61-61-493

 

e-mail: Andrzej.Kulig@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik naukowy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. prawa konstytucyjnego, autor licznych publikacji naukowych.

 

W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Wojewody Krakowskiego a następnie w latach 1998-2002 Dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

 

W Urzędzie Miasta Krakowa pracował w latach 2002-2004 na stanowisku Dyrektora Magistratu.

 

Od 2005 do 2014 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

W okresie od lutego do września 2015 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej. Z dniem 5 października 2015 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

 

 


 

 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Wydział Spraw Społecznych

2. Wydział Mieszkalnictwa

3. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4. Wydział Promocji i Turystyki

5. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

6. Biuro Prasowe

7. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

3. Zarząd Budynków Komunalnych

4. Grodzki Urząd Pracy

5. Krakowskie Biuro Festiwalowe

6. Instytucje kultury

7. Publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

 

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami miejskimi:

 

Agencja Rozwoju Miasta

 

 

Zarządzenie nr 172/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta 

 

Zarządzenie nr 2604/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

 

Zarządzenie Nr 255/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 3015/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa.


Zarządzenie nr 3144/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady