Dokument archiwalny
        Lp.          jednostka kontrolowana                                                        zakres kontroli                                                                     wystąpienie pokontrolne                                                              
1 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 Realizacja obowiązku wynikającego z art. 204 ustawy o działalności leczniczej; Publikacja informacji w BIP; Realizacja kontroli zarządczej; Kontrola inwestycji dofinansowanych z budżetu GMK; Zatrudnienie.  BZ-02.8023.7.1.2013
2 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Realizacja zarządzeń w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.  BZ-02.8023.7.2.2013
3 Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Realizacja inwestycji dofinansowanych z budżetu GMK; Realizacja zarządzeń w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej; Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych; Realizacja art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.  BZ-02.8023.7.2.2013
4 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Publikacja informacji w BIP; Organizacja i koszty dyżurów medycznych; Realizacja art. 49 ust. 1 pkt 5) ustawy o działalności leczniczej; Realizacja art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Realizacja inwestycji dofinansowanych z budżetu GMK.  BZ-02.8023.7.6.2013