Gdzie i kiedy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?


Osoby ubiegające się o przyznanie w/w świadczenia składają wnioski w gminach, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Co istotne, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (trwający od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Nie bez znaczenie jest to, kiedy osoba złoży wniosek o przyznanie świadczenia. Zgodnie z art. 20 ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży na nowy okres świadczeniowy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, wypłatę świadczeń przysługujących za miesiąc październik otrzyma w miesiącu październiku. W sytuacji, gdy wniosek złożony zostanie w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.