Poniżej wskazano rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na które należy wnosić: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłatę produktową za baterie i akumulatory, opłatę depozytową za akumulatory oraz opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 


Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 5 w Krakowie

• nr 65 1020 2892 0000 5802 0667 3851

 

Więcej informacji na stronie: www.malopolskie.pl/srodowisko

 


Opłatę produktową należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Oddział 5 w Krakowie

• nr 32 1020 2892 0000 5102 0667 4594 (opłata produktowa za opakowania począwszy od wpłat 
      za 2014 rok)

 

• nr 88 1020 2892 0000 5102 0667 3877 (opłata produktowa za opakowania wpłaty za lata 2011-2013 oraz
      produkty – np. oleje,opony)

 

Więcej informacji na stronie: www.malopolskie.pl/produktowa

 


Opłatę produktową za baterie i akumulatory i opłatę depozytową za akumulatory należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

BANK PEKAO BP Oddział w Krakowie

• nr 45 1020 2892 0000 5202 0667 4214

 

Więcej informacji na stronie: www.malopolskie.pl/baterie

 


Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

• nr 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

 

Więcej informacji na stronie: www.malopolskie.pl/Region/FOGR/