Dokument archiwalny

Konkurs Mecenas Kultury Krakowa za rok 2013

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Mecenas Kultury Krakowa. Jego celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za miniony rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

- Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem;

- Sponsor - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu;

- Za działania na rzecz ochrony zabytków;

- Patron Medialny.

Tytuł: Mecenas Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa.

Do zgłaszania kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa uprawnione są osoby prywatne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje.

Formularze wniosków o przyznanie tytułu: Mecenas Kultury Krakowa można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl (zobacz), gdzie zamieszczone zostały szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 do dnia 28 marca 2014 r.

Dodatkowe informacje w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu 12-61-61-911.