Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Park Aleksandry - Południe – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 260/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa w BIP z opinią


  2. Opinia Nr 207/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu