Dokument archiwalny

Nazwa przedsięwzięcia:

SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

 

Kontrakt:

Nr kontraktu 321482

 

Źródło finansowania:

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji

 

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

 

1. Grupo Interdisciplinar de reflexión y Soluciones Matemáticas para Entidades – Universitat de Barcelona - (GISME - UB) Hiszpania

2. THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD - (UFSD) Zjednoczone Królestwo

3. DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER KUENSTLICHE INTELLIGENZ GMBH - (DFKI), Niemcy

4. CITTA DI TORINO – (COMMTORINO) Włochy

5. LATVIJAS UNIVERSITATE – (ASPRI) Łotwa

6. UNIVERSIDAD DE LLEIDA – (UdL) Hiszpania

7. INVESTORNET-GATE2GROWTH APS – (INVESTORNET) Dania

8. SAGLIK AKADEMISYENLERI DERNEGI – (HCAS) Turcja

9. UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR – (UPPA) Francja

10. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA – (ISCTE-IUL) Portugalia

11. Fundação Universidade de Brasilia – (DSC) Brazilia

12. URZĄD MIASTA KRAKOWA – (GMK) Polska

13. Innovation and Development Agency of Champagne–Ardenne – (IDCA) Francja

14. ASOCIACIJA SENJORU INICIATYVU CENTRAS – (SIC) Litwa

15. SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA – (SCML) Portugalia

16. EURAG BUND FUR DIE ALTERE GENERATION EUROPAS – (EURAG) Luksemburg

17. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA – (BCC) Hiszpania

 

Data rozpoczęcia:

1 listopada 2012 r.

 

Data zakończenia:

31 października 2016 r.

 

Wartość przedsięwzięcia (budżet GMK):

98 345, 84 EURO

 

Udział środków UE:

98 345, 84 EURO / 100%

 

Założenie projektu:

Celem nadrzędnym projektu było wzmocnienie mechanizmów współpracy i narzędzi wśród interesariuszy pracujących na rzecz aktywnego i zdrowego procesu starzenia się poprzez badania i innowacyjne produkty na rzecz dłuższego i lepszego życia. Celem projektu była również zmiana nastawienia i sposobu myślenia nt. wizji starzenia się w kierunku starzenia się zdrowego i aktywnego.

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Zagadnienia, które były adresowane w ramach projektu:

1. Społeczny Innowacyjny Inkubator na rzecz aktywnego i zdrowego procesu starzenia się – działania i mechanizmy wspierające.

2. Włączenie społeczeństwa i organizacji społecznych w badania nad aktywnym i zdrowym procesem starzenia się.

3. Wprowadzenie opartego na dowodach kształtowania polityki poprzez szkolenia dla decydentów politycznych (celem jest m.in. wpłynięcie na przyszłe funkcjonowanie programów badań nad starzeniem się i ich finansowanie).

4. Podniesienie świadomości wśród społeczności naukowych nt. wagi społecznej odpowiedzialności i zagadnień etycznych w badaniach dot. starzenia się.

5. Analiza i poprawa istniejących mechanizmów dla oceny rynku produktów i rozwiązań innowacyjnych dla osób starszych.

 

Strona internetowa projektu: http://www.siforage.eu

 

Dokumenty projektu:

1. Interwencyjny program dla dzieci i młodziezy

2. Raport - Najlepsze praktyki w dziedzinie kształtowania polityki opartej na dowodach oraz zalecenia dotyczące aktywnego i zdrowego starzenia się

3. imAGES- program interwencyjny dla zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek przez dzieci i młodzież (w języku angielskim)

4. Raport dot. wdrożenia interwencyjnych programów dla dzieci i młodzieży w 5 krajach (w języku angielskim)