Dokument archiwalny

UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY VI BRONOWICE

6 kadencja - 2013 rok

 

Posiedzenie nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
121 20-12-2013 78/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
119 29-11-2013 77/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
117 30-10-2013 76/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
113 24-09-2013 75/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
110 29-08-2013 74/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
109 26-08-2013 73/2013 korekty tras linii tramwajowych biegnących do Dzielnicy VI Bronowice  uchwała
108 13-08-2013 72/2013 opinii projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę i budowę dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na działkach nr 107/20, 489/11 obr.3 j.ew. Krowodrza w rejonie ul. Rydla w Krakowie  uchwała
107 02-08-2013 71/2013 poparcia działań Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złoty Róg”  uchwała
107 02-08-2013 70/2013 poparcia działań Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Widok”  uchwała
107 02-08-2013 69/2013 uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18.06.2013 r. – 29.07.2013 r.  uchwała
106 30-07-2013 68/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
105 18-07-2013 67/2013 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem uchwała
105 18-07-2013 66/2013 zamiany nieruchomości położonej w rejonie ul. Na Błonie uchwała
105 18-07-2013 65/2013 warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego przy ul. G. Zapolskiej w Krakowie uchwała
103 21-06-2013 64/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
101 29-05-2013 63/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
97 23-04-2013 62/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
95 02-04-2013 61/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
92 08-03-2013 60/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
91 01-03-2013 59/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
88 29-01-2013 58/2013 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
88 29-01-2013 57/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała
87 18-01-2013 56/2013 zbycia działek nr: 767/2, 767/3, 767/4, 767/5, 765/3, 765/5, 279/3, 280/3, 281/3, 282/6, 282/7, 282/5 przy ul. Bronowickiej uchwała
87 18-01-2013 55/2013

warunków zabudowy dla inwestycji: „Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku na cele mieszkalne i usługowe, budowa garażu podziemnym i infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej 4

uchwała
87 18-01-2013 54/2013 warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej 4 uchwała
86 11-01-2013 53/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie uchwała