Dokument archiwalny

Mapy dokumentacyjne osuwisk

W latach 2011-2012 nastąpiła weryfikacja „Inwentaryzacji wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te występują” opracowanej w latach 2005 – 2007 r. na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przez Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki w Krakowie. Wynikiem ww. weryfikacji są zamieszczone poniżej arkusze map terenowych aglomeracyjnych dzielnic Krakowa w skali 1 : 10 000 z aktualnymi granicami terenów, na których występują ruchy masowe oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki w Krakowie, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opracował w październiku 2011 r. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice I-VII oraz X-XI”, natomiast w listopadzie 2012 r. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 Miasto Kraków Dzielnice VIII-IX oraz XII-XVIII”. W latach 2013 – 2015 na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków wykonana została przez Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki w Krakowie, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, kolejna weryfikacja wytypowanych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, w wyniku której sporządzone zostały kolejne karty dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

MAPY DOKUMENTACYJNE OSUWISK - W TRAKCIE AKTUALIZACJI.

 

 

 

Arkusz 1 - M-34-64-D-a-4 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 18 - M-34-65-C-a-3 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 2 - M-34-64-D-b-3 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 19 - M-34-65-C-a-4 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 3 - M-34-64-D-b-4 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 20 - M-34-65-C-b-3 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 4 - M-34-64-D-c-2 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 21 - M-34-65-C-b-4 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 5 - M-34-64-D-d-1 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 22 - M-34-65-C-c-1 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 6 - M-34-64-D-c-4 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 23 - M-34-65-C-c-2 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 7 - M-34-64-D-d-4 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 24 - M-34-65-C-c-3 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 8 - M-34-76-B-b-1 (wykonany w 2011r.)       Arkusz 25 - M-34-65-C-c-4 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 9 - M-34-76-B-b-2 (wykonany w 2011r.)        Arkusz 26- M-34-65-C-d-1 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 10 - M-34-77-A-a-1 (wykonany w 2011r.)     Arkusz 27 - M-34-65-C-d-2 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 11 - M-34-64-D-b-4 (wykonany w 2012r.)     Arkusz 28 - M-34-76-B-a-1 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 12 - M-34-64-D-c-3  (wykonany w 2012r.)     Arkusz 29 - M-34-76-B-a-2 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 13 - M-34-64-D-c-4 (wykonany w 2012r.)      Arkusz 30 - M-34-76-B-b-1 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 14 - M-34-64-D-d-1 (wykonany w 2012r.)      Arkusz 32 - M-34-77-A-a-1 (wykonany w 2012r.)

Arkusz 15 - M-34-64-D-d-2 (wykonany w 2012r.)   

Arkusz 16 - M-34-64-D-d-3 (wykonany w 2012r.)    

Arkusz 17 - M-34-64-D-d-4 (wykonany w 2012r.) - dla osuwiska 5/12 w marcu 2014 r. wykonano kartę dokumentacyjną - .pdf

UWAGA! Mapy dokumentacyjne wykonane w 2011 r. obejmują dzielnice I-VII oraz X-XI, natomiast te wykonane w 2012 r. obejmują dzielnice VIII-IX oraz XII-XVIII.

Opracowanie tekstowe dla Dzielnic I-VII oraz X-XI

Opracowanie tekstowe dla Dzielnic VIII-IX oraz XII-XVIII

 

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ