BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Informatyzacji (IT)

 

p.o. Kierownik: Dawid Marasek

 

Adres: ul. Józefińska 14, I piętro, pok. nr 108-109, 111

tel.: 12 616-53-60

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: si@mops.krakow.pl

 


 

Do zadań Sekcji należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury telefonicznej i informatycznej MOPS, a w szczególności :

1) koordynowanie wprowadzania systemów informatycznych w MOPS oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;

2) pomoc w korzystaniu z aplikacji informatycznych przez pracowników komórek organizacyjnych MOPS i koordynowanie wykorzystania tych aplikacji;

3) organizowanie dostaw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania MOPS oraz sporządzanie wniosków dotyczących rozwoju infrastruktury telefonicznej i informatycznej MOPS;

4) zapewnienie konserwacji sprzętu oraz urządzeń, o których mowa w pkt 3;

5) zapewnienie ochrony danych gromadzonych z wykorzystaniem technik informatycznych w MOPS przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

6) zapewnienie obsługi technicznej strony WWW oraz poczty elektronicznej MOPS;

7) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji MOPS.