Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Mateczny – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza wykonana przez PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ Sp. z o.o. w Warszawie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 lutego do 26 marca 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady