W jakim terminie należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu?

 

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w zakresie danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałą po dniu jego dokonania. Dla danych informacyjnych, które obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działaności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, zrezygnowano z terminu 7 dni na dokonanie zmian we wpisie.

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Punktu Obsługi Przedsiebiorcy.