Wersja dokumentu z dnia 2018-03-12 13:51:05

 

Plany Inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

 

Dział zawiera informacje na temat procesu inwestycyjnego, obowiązujących uchwał, zarzadzeń, instrukcji i procedur związanych z opracowywaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz części inwestycyjnej budżetu Miasta wraz z odnośnikami do materiałów źródłowych.Znajdują się tu również wybrane materiały graficzne ułatwiające zapoznanie się z programowanymi i planowanymi oraz zrealizowanymi inwestycjami Miasta ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu. W dziale prezentowane są: obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz informacje wynikające z monitoringu realizacji inwestycji ujętych w aktualnym budżecie Miasta.

Ponadto, przedstawiamy Państwu album „Kraków – miasto zmian”, w którym zaprezentowane zostały największe i najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne ostatnich lat, zrealizowane przez Gminę Miejską Kraków. Mamy nadzieję, że lektura zaprezentuje kierunki i dynamikę, z jaką rozwija się nasze miasto.

 

Wydział Planowania i Monitorowania inwestycji

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

telefon do sekretariaru Wydziału: (12) 616 1304

 

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficzne | Plany rzeczowo - finansowe inwestycji | Informacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących

 

Poprzednie opracowania graficzne:

 

Album pn."Kraków- MIASTO ZMIAN"Katalog Inwestycji Miejskich Tom 2 Katalog Inwestycji Miejskich tom 1

 

 

                                   „Kraków – MIASTO ZMIAN” [pdf]

                                                                                                                                                                                                                  

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-15 08:18:22
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-07-16 14:24:49
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-04-12 11:53:44
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-04-01 11:10:40
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2018-10-01 13:29:57
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 13:43:04
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 10:55:45
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 14:20:15
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:06:37
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:06:07
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:05:20
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-13 09:04:22
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 15:18:41
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 15:13:07
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:51:05
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:48:52
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:46:44
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:46:31
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:45:55
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 07:57:05
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 12:16:16
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 12:07:46
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 12:05:30
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 11:56:53
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 11:55:47
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-09 11:55:31
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-19 14:00:45
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-19 13:12:17
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2017-04-21 10:20:05
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-01-26 09:35:40
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2015-11-23 09:26:30
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-04-17 10:17:29
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2012-03-22 14:32:16
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-03-22 12:41:17
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-03-22 08:31:08
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-03-22 08:29:47
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-03-22 08:06:01
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-02-27 14:15:18
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-02-27 14:10:37
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-02-20 14:27:14
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2012-02-20 11:02:37
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2011-06-27 08:39:52
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 11:33:13
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Publikacja
2011-04-21 11:46:08
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja