Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

Album pn.: "Kraków - MIASTO ZMIAN" stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr 880) i podlega ochronie wynikającej z tej ustawy. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczonych edycji oraz wersji roboczej Albumu (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystanie (m. in. kopiowanie, powielanie, upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych albo na stronach internetowych).