Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Młynówka Królewska - Zygmunta Starego – Uchwały

   1. Uchwała Nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XII/129/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu