Dokument archiwalny

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie


Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 


Uchwała Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Uchwała Nr XCIV/1407/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa, wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa i wzoru umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz określenia regulaminu jej pracy.

Zobacz także:


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA na rok 2014

Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Informacja dot. realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w roku 2014 na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

 1. Lista nr 1/2014 na kwotę 3.229.200,00 zł. - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 957/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku, zmieniającego Zarządzenie nr 612/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2014 roku

 2. Lista nr 2/2014 na kwotę 4.554.100,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 957/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2014 roku,

 3. Lista nr 3/2014 na kwotę 8.835.840,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1088/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

 4. Lista nr 4/2014 na kwotę 2.986.348,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1778/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014 roku , zmienionego Zarządzeniem nr 3132/2014 Przydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2014 roku,

 5. Lista nr 5/2014 na kwotę 1.012.830,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1779/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 3031/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 roku,

 6. Lista nr 6/2014 na kwotę 1.021.320,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1877/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2014 roku,

 7. Lista nr 7/2014 na kwotę 2.044.089,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1777/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014 roku,

 8. Lista nr 8/2014 na kwotę 1.428.840,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2185/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

 9. Lista nr 9/2014 na kwotę 356.940,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2459/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2014 roku,

 10. Lista nr 10/2014 na kwotę 892.080,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2640/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 3030/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 roku,

 11. Lista nr 11/2014 na kwotę 2.858.400,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3024/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 roku,

 12. Lista nr 12/2014 na kwotę 9.131.454,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3025/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2014 roku,

 13. Lista nr 13/2014 na kwotę 1 994 904,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3081/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2014 roku,

 14. Lista nr 14/2014 na kwotę 416 298,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3133/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2014 roku,

 15. Lista nr 15/2014 na kwotę 921 294,00 zł. - załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 3251/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 2014 roku,

 16. Lista nr 16/2014 na kwotę 18 000,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3282/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 2014 roku.

 

 

Wsparcie finansowe ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Krakowa”, realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie w roku 2013

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013.

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 768/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2013 roku.

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1656/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 roku. (z późn. zm.)

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2710/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2013 roku.

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2881/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07 październik 2013 roku.

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3135/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 październik 2013 roku.Wsparcie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Krakowa w roku 2013

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie w roku 2012

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1338/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012 roku.

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 852/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2012 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012.

Dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Krakowa w roku 2012 


Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ds. Udzielania Dotacji Celowych na Zadania z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
wyślij maila