Historia sporządzenia zmiany planu TS WISŁA Logo
 

Powierzchnia zmiany planu - 11,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIII/292/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 461 poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 30 października 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice zmiany planu
Mapa z obszarem i granicami zmiany planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu, projekt ustaleń Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: "Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wisła" stanowi podstawę prawną dla prowadzenia na tym terenie działań inwestycyjnych w oparciu o pozwolenia na budowę. Trwająca od 2004 r. etapowa realizacja stadionu miejskiego im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta i zmiany koncepcji tego obiektu spowodowały, że zapisy obowiązującego planu miejscowego nie przystają do aktualnych potrzeb i możliwości obsługi obiektów sportowych w zakresie miejsc parkingowych. Dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb obsługi parkingowej tej inwestycji gminnej może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego".

W określonych terminach w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Krakowa, nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do zmiany planu.

PowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip