Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1993

 

Wprowadzenie [pdf 112 kB]

Wstęp [pdf 125 kB]

Gospodarka i turystyka [pdf 1,95 MB]

Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 253 kB]

Kultura, edukacja [pdf 402 kB]

Rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne [pdf 246 kB]

Planowanie przestrzenne, ochrona zabytków [pdf 222 kB]

Mieszkalnictwo [pdf 165 kB]

Transport [pdf 149 kB]

Infrastruktura techniczna [pdf 290 kB]

Zarządzanie miastem [pdf 228 kB]