Jakie kroki należy podjąć w celu wykupienia mieszkania komunalnego?

 

Należy złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego składa się we właściwej administracji budynku, w którym znajduje się lokal.

Szczegółowe informacje znajdują się w procedurze GS-21.