Czy mając orzeczoną eksmisję z prawem do lokalu socjalnego można nie płacić czynszu właścicielowi, bo zapłaci za mnie gmina?

 

Nie można. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów (...) osoba eksmitowana zobowiązana jest do opłacania comiesięcznego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. W uzasadnionych przypadkach, gdy gmina zapłaci to odszkodowanie, będzie dochodzić jego zwrotu w odrębnym postępowaniu regresowym, co dodatkowo obciąży osoby eksmitowane tymi kosztami.