Kto może dokonać dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych?

 

Urząd Miasta Krakowa pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany w sytuacji, gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą (lub był najemcą) lokalu znajdującego się w gminnym zasobie. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).


Do skorzystania z zamian dobrowolnych zapraszamy szczególnie osoby zajmujące zadłużone lokale komunalne, osoby które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego z zasobu GMK w związku z nowymi możliwościami zamiany dobrowolnej, które daje znowelizowane prawo miejscowe.