Prośby mieszkańców o wystosowanie apelu o pozostawianie otwartych okienek piwnicznych oraz wejść do niezamieszkałych pomieszczeń w okresie zimy, dla uratowania życia populacji wolno żyjących kotów.

 

Władze Miasta Krakowa, co roku zwracają się z apelem o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych , w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Prośba ta publikowana jest w mediach oraz wysyłana do Rad Dzielnic z prośbą o umieszczenie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-05 17:08:39
KATARZYNA PAWLICKA
 Edycja
2019-05-17 13:59:00
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2018-06-06 13:55:33
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-05-18 12:53:08
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-02-02 10:50:41
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2015-12-08 11:16:23
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2014-05-23 09:29:28
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2010-08-16 14:01:25
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja