Jakie formalności należy dopełnić, aby zlikwidować nie eksploatowaną studnię kolidującą z planowaną inwestycją?

 

Jeżeli na działce przeznaczonej pod zabudowę, znajduję się studnia kolidująca z planowaną inwestycją, należy wystąpić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie warunków jej likwidacji.
Wniosek winien zawierać dane kontaktowe osoby, z którą przedstawiciele urzędu będą mogli uzgodnić termin udostępnienia działki dla przeprowadzenia oględzin i dokonania pomiarów studni.
Sposobem załatwienia powyższej sprawy przez urząd jest pisemne przedstawienie sposobu i warunków likwidacji studni

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RAFAŁ SARKADY
Data wytworzenia:
2010-08-16
Data publikacji:
2010-08-16
Data aktualizacji:
2019-05-15