Jak uzyskać pozwolenie na zajęcie miejsca lub przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej?

 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Skarbu Państwa, a położonej w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, sprawę rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę SA-46.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 12 616 9268 i 12 616 9316.

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy zajęcie miejsca dotyczy pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, sprawę rozpatruje ZDMK w oparciu o procedury:

ZDMK-61

ZDMK-27

 

W przypadku gdy zajęcie miejsca dotyczy powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, sprawę rozpatruje Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w oparciu o procedurę: ZBK-10