Do kogo należy pielęgnacja zieleni gminnej, w tym koszenie traw?

 

Obowiązek ten (koszenie traw) podobnie jak obowiązek właściwej dbałości o stan drzew i krzewów na terenach gminnych ciąży na posiadaczu (administratorze, zarządcy itp.) nieruchomości.

Większość terenów zieleni (miejskie parki i zieleńce, gminna zieleń wewnątrz osiedlowa) utrzymuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa (adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) - zieleń przyuliczna, lecz zaangażowane mogą być również inne jednostki miejskie, takie jak: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków) na terenach osiedlowych (dotyczy zabudowanych działek ewidencyjnych), bądź Zarząd Cmentarzy Komunalnych (adres: ul. Rakowicka 26) - na terenach cmentarzy komunalnych.