Do jakich uprawnień transportowych niezbędne jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych ?  

 

Certyfikat kompetencji zawodowych jest jednym z wymagań niezbędnych do ubiegania się o:

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie drogowym rzeczy,