Kończy mi się ważność legitymacji instruktora. Co muszę dostarczyć, żeby ją przedłużyć

 

Celem przedłużenia legitymacji instruktora należy przedstawić ważne orzeczenia:

- Lekarskie, potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz do kierowania pojazdem (lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kandydatów na kierowców i kierowców),

- Psychologiczne, potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

 

W przypadku braku miejsca na kolejna pieczęć w legitymacji, należy dodatkowo przedłożyć aktualna fotografię.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616-9113 lub 616-9385.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 11:27:00
DAGMARA BĄK
 Edycja
2018-04-18 08:55:41
MARIAN WNĘK
 Edycja
2018-03-28 08:18:40
MARIAN WNĘK
 Edycja
2015-05-13 13:50:55
MARIA ŻUREK
 Edycja
2014-05-22 13:17:08
MARIA ŻUREK
 Edycja
2014-04-15 09:51:45
MARIAN WNĘK
 Edycja
2010-08-11 12:30:27
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja