Kończy mi się ważność legitymacji instruktora. Co muszę dostarczyć, żeby ją przedłużyć

 

Celem przedłużenia legitymacji instruktora należy przedstawić ważne orzeczenia:

- Lekarskie, potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz do kierowania pojazdem (lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kandydatów na kierowców i kierowców),

- Psychologiczne, potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

 

W przypadku braku miejsca na kolejna pieczęć w legitymacji, należy dodatkowo przedłożyć aktualna fotografię.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616-9113 lub 616-9385.