Kończy mi się ważność legitymacji instruktora. Co muszę dostarczyć, żeby ją przedłużyć

Celem przedłużenia legitymacji instruktora należy przedstawić ważne orzeczenia:

• Lekarskie – potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz do kierowania pojazdem (lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kandydatów na kierowców i kierowców),

• Psychologiczne – potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.