Czy i w jakim okresie należy powiadomić urząd o zbyciu/nabyciu pojazdu?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba (lub podmiot) nabywająca/zbywająca pojazd jest obowiązana zawiadomić urząd, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
Informacja o sprzedaży pojazdu odnotowywana jest w systemie komputerowym w formie adnotacji, natomiast informacja o nabyciu pojazdu związana jest z przerejestrowaniem go na nowego właściciela.
Więcej zobacz [TUTAJ]