Praktyka zawodowa w UMK

 

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 

 

Aby móc odbyć praktykę zawodowa w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie o możliwość odbycia praktyki do Wydziału Organizacji i Nadzoru, które powinno zawierać następujące informacje:

  • okres praktyki (liczbę tygodni / miesięcy) preferowany okres praktyki, minimum 2 tygodnie, oraz liczba godzin,
  • miesiąc, w którym praktyka powinna się odbyć / rozpocząć (np. czerwiec) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
  • dane teleadresowe,
  • proponowane Wydziały ( nie więcej niż 3) , w którym Praktykant chciałby odbyć praktykę.

 

2. Umowa przedłożona przez uczelnię, która powinna spełniać następujące warunki:

  • podpisana umowa (2 egzemplarze) przez uczelnie, bez daty zawarcia,
  • klauzula, że praktyka jest bezpłatna,
  • bez wpisanego Wydziału (ogólnie Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków),
  • reprezentant ze strony UMK: przedstawiciel Wydziału Organizacji i Nadzoru.

 

Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

 

Przed rozpoczęciem praktyk należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, które odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a. Szkolenie BHP można obyć po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, po otrzymaniu skierowania od pracownika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

 

 

WYDZIAŁY UMK PROWADZĄCE PRAKTYKI:

Spis wydziałów UMK: www.bip.krakow.pl -> Urząd Miasta Krakowa -> Struktura UMK

 

 

KONTAKT

Koordynator praktyk i staży przy UMK

Inspektor - Magdalena Słowik

plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 232

tel. 012-616-1741, fax. 012-616-1454, pn.-pt. 7.30-15.30

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-02-13 14:35:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-13 08:05:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-22 10:18:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 12:38:10
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-26 10:36:16
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-26 10:28:27
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-28 13:36:31
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-09 10:51:20
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-10 12:53:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja