MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI OBIEKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY PANORAMY MIASTA KRAKOWA - ANALIZA

 TEKST:


dokument pdf-tekstMOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI OBIEKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY PANORAMY MIASTA KRAKOWA - ANALIZA (ok. 2 MB)


PLANSZE DO TEKSTU:


dokument jpg-rysunekNR 1 - ANALIZA UKSZTAŁTOWANIA TERENU (ok. 2 MB)


dokument jpg-rysunekNR 2 - SYMULACJA ZMIAN SYLWETY STAREGO MIASTA (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 3 - UWARUNKOWANIA KRAJOBRAZOWE (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 4 - PUNKTY WIDOKOWE I DOMINANTY (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 5 - WIDOCZNOŚĆ TERENU Z PUNKTÓW WIDOKOWYCH (ok. 2 MB)


dokument jpg-rysunekNR 6 - CHRONIONE ELEMENTY WIDOKÓW (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 7 - WYSOKOŚCI WZGLĘDNE W STREFIE CIENIA SYLWETY MIASTA (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 8 - ANALIZA WPŁYWU PRZEZROCZYSTOŚCI POWIETRZA NA ZASIĘG WIDOCZNOŚCI (ok. 2 MB)


dokument jpg-rysunekNR 9 - ANALIZA WPŁYWU PRZEZROCZYSTOŚCI POWIETRZA NA ZASIĘG WIDOCZNOŚCI (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 10 - ANALIZA WPŁYWU PRZEZROCZYSTOŚCI POWIETRZA NA ZASIĘG WIDOCZNOŚCI (ok. 2 MB)


dokument jpg-rysunekNR 11 - OBSZARY WIDOCZNOŚCI Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW WIDOKOWYCH (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 12 - UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekNR 13 - SYNTEZA UWARUNKOWAŃ (ok. 2 MB)Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-03 09:29:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-27 13:39:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:20:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 12:55:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 12:54:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-09 14:30:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-20 13:31:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-02 12:48:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 14:47:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-06 11:13:06
TOMASZ GDULA
 Edycja