Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Oficerskie – Prognoza oddziaływania na środowisko

 
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 lutego do 19 marca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)WYŁOŻENIE UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIEM Z DNIA 10 LUTEGO 2012 R. (Odnośnik do ogłoszenia)

PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu