Jakie wydatki mieszkaniowe uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?


Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

  1. czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy),
  2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  5. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-10 15:05:51
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2018-03-20 12:56:04
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2017-05-18 13:57:38
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2015-05-07 09:11:01
JAROSŁAW MĄSIOR
 Edycja
2014-04-03 13:49:16
WIOLETTA KARLIŃSKA
 Edycja
2010-08-06 14:39:28
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-01-08 14:36:29
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Publikacja