Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy?


Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) i przysługuje osobie spełniającej jednocześnie trzy przesłanki:

  1. posiadającej tytuł prawny do lokalu (ew. oczekującej na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu),
  2. uzyskującej miesięczny dochód poniżej 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł,
  3. zamieszkującej w lokalu o powierzchni użytkowej, która nie przekracza określonych przez ustawodawcę norm metrażowych.
liczba członków gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna pow. dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej pow. dopuszczalna przy 50% przekroczeniu, pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %
1 osoba 35 m2 45, 50 m2 52,50 m2
2 osoby 40 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 osoby 45 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 osoby 55 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 osób 65 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 osób 70 m2 91,00 m2 105,00 m2


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Informacje o zasadach przyznawania dofinansowania dostępne są pod poniższym adresem, a wymagane wzory i załączniki mozna znaleźć tutaj.