PRACOWNIE TWÓRCZE

 

 

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze, mający na celu tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, został przyjęty:

 
 
Zasady ustalania i i aktualizacji stawek czynszu za najem pracowni twórczych regulują:
 
 

 

Zmiana:

 

 

 Zmiany:

  

  Zobacz też informacje na temat Pracowni twórczych w dziale: Kultura