Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bronowice Małe - Tetmajera – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 2644/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2345/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTekst zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (3) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1189/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTekst zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2778/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1):


  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 5 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 6 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 7 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 8 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 9 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 10 (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 384/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTekst zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu