Wersja dokumentu z dnia 2018-02-27 11:00:21

Serwisy mapowe

 

 

ObserwatoriumObserwatorium jako Portal Mapowy prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. W serwisie można zobaczyć dane opisujące stan aktualny przestrzeni miejskiej, czasy historyczne praz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie wtyczki Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej.

 

Portal działa na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) w przeglądarkach internetowych. Portal prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. Dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

 

 

MSIP - Mapa Geodezyjna Miasta KrakowaMapa geodezyjna miasta Krakowa na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP). Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu MIIP.

Dane znajdujące się na portalu MIIP pogrupowane są w następujących kompozycjach mapowych: "Dane topograficzne i ortofotomapy", "Gospodarka", "M. Kraków", "Mapy użytkownika" (edytowalny serwis, w którym zalogowany użytkownik może wprowadzać/ edytować własne dane na podkładach serwisu), "Rolnictwo", "Społeczeństwo", "Środowisko" i "Turystyka".

 

 

 

 

Przeglądarka opracowań kartograficznych zawierająca Hipsometryczny atlas Miasta KrakowaPrzeglądarka opracowań kartograficznych

zawierająca informację na temat aktualnych oraz archiwalnych opracowaniach, m.in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

Historyczne widoki i plany Krakowa Historyczne widoki i plany Krakowa

Znajdują sie tu plany kreślone ręcznie, dziejopisy, bogato zdobione ilustracjami i ornamentami wytwory rękodzieła sprzed wieków, a także najnowocześniejsze wydruki tworzone z udziałem zaawansowanych technik komputerowych.

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-20 08:45:08
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-16 12:57:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 11:43:52
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 09:07:21
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 09:06:30
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-27 11:00:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:18:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:13:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:12:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:11:33
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 14:05:24
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 13:59:05
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 13:54:15
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 13:53:42
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 13:37:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-05-19 10:55:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 08:51:50
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 08:24:34
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 08:11:59
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 08:11:09
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 14:22:03
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-09-23 09:19:28
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-09-23 08:27:43
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-22 11:31:13
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-21 11:06:06
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-01-21 11:03:28
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-08-08 10:38:02
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-08-08 10:36:49
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-08-08 10:35:59
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-29 08:19:10
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-09 09:16:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-09 09:14:46
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-16 15:43:42
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-16 15:41:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-16 15:40:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-16 15:39:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-16 10:40:48
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-14 13:41:22
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-10 15:08:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-10 15:03:27
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-10 15:00:54
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-10 14:52:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-12-09 11:14:22
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-24 15:53:09
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-24 15:50:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-24 15:43:57
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-24 15:42:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-13 13:23:42
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-10 08:50:22
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-05-14 13:20:04
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 14:19:51
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 09:00:13
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 08:59:10
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 08:58:22
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 08:57:40
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 08:55:23
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-09 08:54:09
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 13:32:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-12 12:01:33
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-12 12:00:12
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:08:04
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:06:04
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:04:03
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:02:47
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:01:07
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 08:00:21
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:59:02
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:58:29
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:57:59
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:57:40
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:57:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-17 07:56:56
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:28:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:28:23
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:28:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:27:24
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:27:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:27:00
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:26:44
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:26:26
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:25:57
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:24:19
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:23:14
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:22:07
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-07-16 15:21:18
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:22:11
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:19:41
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:18:03
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:16:48
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:15:24
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:12:51
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-15 13:03:26
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:26:05
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:25:06
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:24:51
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:16:50
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:15:33
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:14:36
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-05-21 13:14:24
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja