GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W NIEKTÓRYCH WYDZIAŁACH URZĘDU MIASTA KRAKOWA

 

Zobacz też: INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Lp. Lokalizacja Wydział Zakres obsługi stron Godziny obsługi stron Uwagi
1 2 3 4 5 6
1.

Centrum Administracyjne -


al. Powstania Warszawskiego 10

SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
2. os. Zgody 2 SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
SC Obsługa stron 7.40 - 15.20  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
SO

Obsługa stron w zakresie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tzw. „becikowe” oraz zasiłki i świadczenia opiekuńcze – wg ustawy o świadczeniach rodzinnych) - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie świadczeń wychowawczych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

7.40 - 15.30

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych

postępowań oraz przeglądania

akt sprawy.

3. ul. Wielicka 28A SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

7.40 - 18.00

 

 

SC

Przyjmowanie podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,

Stanowiska informacyjno-podawcze.

7.40 - 18.00

 
KM

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
4. ul. Mogilska 41 AU

Udzielanie informacji z zakresu decyzji o pozwoleniu na budowę, WZ, ULI oraz z zakresu zgłoszenia robót budowlanych i zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Obsługa kasowa

Wydawanie dzienników budowy

7.40 - 15.15

Wyłącznie w sprawach należących do zakresu działania AU.
Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.

Stanowiska informacyjno-podawcze - przyjmowanie pism od stron.

7.40 - 17:50

5. ul. Stachowicza 18 SO

Obsługa stron w zakresie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tzw. „becikowe” oraz zasiłki i świadczenia opiekuńcze – wg ustawy o świadczeniach rodzinnych) - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie świadczeń wychowawczych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

7.40 - 18.00 Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.
6. pl. Wszystkich Świętych 3-4 OR Przyjmowanie pism od stron 7.40 - 15.30  
OU (portiernia) Przyjmowanie pism od stron 15.30 - 18.00  
PI

Przyjmowanie dokumentów dotyczących zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.

Przyjmowanie dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji i przedsiębiorczości.

7.40 - 15.30  
7. ul. Grunwaldzka 8 PD Obsługa kasowa 8.00 - 15.30 Kasa przy wejściu głównym od ul. Grunwaldzkiej
GD
8. ul. Lubelska 27

 

 

SC

 

 

Obsługa stron.

 

Stanowiska informacyjno-podawcze.

7.40 - 15.20

 

7.40 - 18.00

 
Obsługa stron w zakresie bieżącej rejestracji zgonów 7.40 - 15.20 Od poniedziałku do soboty.
PD Obsługa kasowa 7.40 - 15.15  
9. ul. Lubelska 29 SC Obsługa stron w zakresie rejestracji bieżącej 7.40 - 15.20  
10. ul. Nowohucka 1 PD Obsługa kasowa 7.10 - 14.45  
11. ul. Mogilska 41

BP

Przyjmowanie pism od stron

Udzielanie informacji dot. planów miejscowych i studium, oraz odbiór pism

Informacja podczas wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów

7.40 – 15.30  Brak obsługi kasowej – najbliższe kasy: ul. Grunwaldzka 8 i al. Powstania Warszawskiego 10
12.

Galeria Handlowa

 

ul. Stawowa 61, lokal nr 157

 

 

SA

 

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych postępowań
oraz przeglądania akt sprawy

Obsługa stron,

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Galeria Handlowa

 

ul. Stawowa 61, lokal nr 193

 

KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

13.

Galeria Handlowa

 

ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26

  
SA

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

 KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

14.

Centrum Handlowe

 

al. Gen.T.Bora-Komorowskiego 41

SA

 

 

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

Obsługa stron,

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

 


Legenda

AU - Wydział Architektury i Urbanistyki
BP - Wydział Planowania Przestrzennego

FK - Wydział Finansowy

GD - Wydział Geodezji

JP - Wydział Ds. Jakości Powietrza

KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

OR - Wydział Organizacji i Nadzoru

OU - Wydział Obsługi Urzędu

PD - Wydział Podatków i Opłat
SA - Wydział Spraw Administracyjnych

SC - Urząd Stanu Cywilnego

SO - Krakowskie Centrum Świadczeń