Dokument archiwalny

Hala Widowiskowo-Sportowa w Krakowie

Budowa Hali widowiskowo-sportowej o widowni 10-15 tys. widzów, z parkingiem podziemnym oraz halą treningową.

Lokalizacja: Kraków, Dzielnica Czyżyny, Park Lotników Polskich
Okres realizacji: 2004-2012

Wartość inwestycji: około 400 mln zł brutto (bez wyposażenia ruchomego)
Źródło finansowania: inwestor prywatny + środki budżetowe

Jednostka realizująca:

w latach 2007-2009 Wydział Inwestycji UMK

od 2010 roku - Agencja Rozwoju Miasta

Opis inwestycji: Obiekt spełniający najwyższe wymagania organizacyjne i techniczne, odpowiadający międzynarodowym standardom federacji sportowych, służący do organizowania międzynarodowych zawodów sportowych, koncertów i dużych imprez o charakterze wystawienniczym. Obiekt przystosowany ma być do dyscyplin: hokeja i jazdy figurowej na lodzie, lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu oraz tenisa, szermierki, boksu, gimnastyki artystycznej i innych. Ma spełniać wymagania odpowiednich związków i federacji sportowych dla imprez o randze międzynarodowej. Ponadto hala ma być przystosowana do funkcji: wystawiennictwo i ekspozycja targowa, imprezy estradowe, koncerty, projekcje filmowe. Oprócz hali głównej projekt przewiduje budowę hali treningowej wraz z zapleczem i widownią dla 300 osób. Możliwość budowy obiektu komercyjnego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Czyżyny-Dąbie.

Otoczenie: Park Lotników Polskich, Ogród Doświadczeń, Centrum Handlowe Plaza, Centrum Handlowe M1, Muzeum Lotnictwa, Politechnika Krakowska, Akademia Wychowania Fizycznego, Specjalna Strefa Ekonomiczna: Krakowski Park Technologiczny"

Aktualny stan prac: W  wyniku przeprowadzonego w 2008 roku konkursu na koncepcję urb.-arch. parku sportowego wraz z koncepcją architektoniczną hali widowiskowo-sportowej, wyłoniony został projektant hali - konsorcjum firm:  Perbo Projekt sp. z o.o. z Krakowa oraz  Modern Construction Systems sp. z o.o. z Poznania. W 2008 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowana została koncepcja wielobranżowa.  W 2009 roku odebrany został projekt budowlany oraz złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  Po uzyskaniu pozwolenia na budowę opracowany został projekt wykonawczy. W pierwszej połowie 2009 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację hali.

W listopadzie 2009 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa inwestycja została przekazana z Wydziału Inwestycji UMK do Agencji Rozwoju Miasta, która udziela aktualnej informacji na temat stanu realizacji inwestcji. Uchwała 1101/09 podjęta na sesji 4 listopada br. powierza Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo - Sportową (Czyżyny) w Krakowie oraz przewiduje wniesienie wkładów niepieniężnych i pieniężnych na realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo - Sportową (Czyżyny).

Inwestycja powiązana: Budowa ulicy Lema (przedłużenie ul. Meissnera) - realizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Zobacz też:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
SKUBIDA WACŁAW - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA ŚLUSARCZYK-MOTYKA
Data wytworzenia:
2009-02-09
Data publikacji:
2009-02-16
Data aktualizacji:
2010-03-03