Dokument archiwalny

 

 

 

 

 

 

 

dialog spoleczny

 

 

 

Co to jest komunikacja społeczna?

Jest to proces porozumiewania się, który stanowi podstawę dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja to partnerstwo, które polega na współpracy oraz wzajemnym zaufaniu. Zobacz więcej

 

 

Konsultacje społeczne - podstawy prawne

 

Dialog społeczny - www.dialogspoleczny.krakow.pl - serwis internetowy Urzędu Miasta Krakowa w pełni ukierunkowany na proces komunikacji społecznej. Dialog Społeczny stanowi bazę informacji dla mieszkańców Krakowa, jak również interaktywne narzędzie konsultacji społecznych, zachęcające do zaangażowania w sprawy miasta, wyrażania własnej opinii oraz dzielenia się swoimi poglądami.

 

 

Aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie


 

Zaktualizowany Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych:
Zarządzenie Nr 2767/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 456/2010 Prezydenta miasta Krakowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych

 

Wcześniej obowiązujący Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych:
Zarządzenie Nr 456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych.

 

 

Raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych:

      

Zobacz więcej informacji na serwisie www.dialoguj.pl