Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/1127/16 UCHWAŁA NR LV/1127/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. 2016-10-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/578/15 UCHWAŁA NR XXXIV/578/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. 2015-12-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót