Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1556/10 UCHWAŁA NR CXV/1556/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice Południe'' . 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/93/07 UCHWAŁA NR VII/93/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice Południe''. 2007-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót